O fundacji VKR

Fundacja Pracowników Grupy VKR udziela wsparcia finansowego w wielu dziedzinach. Większość środków jest przekazywana na rzecz poprawy jakości życia i lepszych perspektyw na przyszłość dla pracowników Grupy VKR oraz ich rodzin.

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie emocjonalnie i finansowo. Sytuacje takie mogą być różnej natury: ciężka choroba, trudności z pokryciem kosztów wykształcenia itp. W takich wypadkach zawsze przydaje się szybkie wsparcie finansowe. W 1991 roku Grupa VKR założyła Fundację Pracowników, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników Grupy na całym świecie. Od momentu powstania, Fundacja udzieliła dofinansowania w ponad 2000 przypadków. Dziś, wszyscy pracownicy firmy i ich najbliższe rodziny mogą ubiegać się o wsparcie Fundacji. To samo dotyczy stowarzyszeń i instytucji, które chcą uzyskać pomoc finansową dla działań typu non-profit na rzecz lokalnych społeczności, wśród których działa firma należąca do Grupy VKR.

Trzy główne cele Fundacji Pracowników:

  • Świadczenie pomocy finansowej na rzecz obecnych i emerytowanych pracowników oraz ich najbliższych rodzin;
  • Wspieranie finansowe działań typu non-profit na rzecz lokalnych społeczności, wśród których działa firma należąca do Grupy VKR;
  • Przyznawanie nagród im. Villuma Kann Rasmussena pracownikom za szczególne osiągnięcia odzwierciedlające wartości reprezentowane przez Grupę VKR.

 

"Okazujemy sobie wsparcie i zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc. Mój ojciec Villum Kann Rasmussen właśnie tak określił sposób działania przedsiębiorstwa modelowego. Fundacja Pracowników jest naturalną kontynuacją jego idei i stanowi narzędzie niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują w trudnych momentach życia".

Lars Kann-Rasmussen

x

Cookies

This website uses cookies

Read more