WSPARCIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Fundacja udziela wsparcia finansowego organizacjom non-profit, które działają w promieniu 30 km od Wioski Okiennej. Wśród organizacji są m.in. kluby sportowe, szkoły, straż pożarna i inne lokalne stowarzyszenia. W ciągu ostatnich 3 lat, takie wsparcie otrzymały 64 instytucje z okolic Wioski Okiennej. W tej zakładce znajdziesz opisy kilku projektów dofinansowanych przez naszą fundację.

x

Cookies

This website uses cookies

Read more