Finansowe wsparcie działań typu non-profit

Chociaż głównym celem Fundacji Pracowników jest pomoc osobom zatrudnionym w Grupie VKR i ich najbliższym, część zadań Fundacji jest również realizowana w ramach działań typu non-profit. Działalność ta jest realizowana wśród lokalnych społeczności zamieszkujących tereny w sąsiedztwie firm należących do Grupy VKR. W rozumieniu Fundacji, działalność typu non-profit oznacza projekty lub działania o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym, humanitarnym, edukacyjnym lub szkoleniowym. Tego rodzaju działania i projekty mogą być organizowane przez stowarzyszenia, instytucje lub inne zrzeszenia. Akceptowane wydatki na rzecz działalności typu non-profit to głównie pomoc w zakupie wyposażenia (np. place zabaw, pomoce naukowe) oraz publikacja periodyków itp.

Kryteria oraz zasady, które muszą być spełnione do uzyskania pomocy:

  • działania i projekty o charakterze non-profit muszą być zlokalizowane w promieniu 30 kilometrów od Wioski Okiennej;
  • preferowane jest zaangażowanie pracownika Wioski Okiennej w działalność typu non-profit;
  • wsparcie finansowe może wynosić od 650 euro do 4 500 euro (średnio około 2 700 euro);
  • o ponowne dofinansowanie można starać się po upływie 5 lat od poprzedniego dofinansowania przez Fundację VKR (konieczny jest inny cel wsparcia);
  • w przypadku odrzucenia wniosku można ponownie starać się o dofinansowanie z Fundacji VKR. Należy jednak wziąć pod uwagę przyczynę odrzucenia.

Cele, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach fundacji VKR:

  • bardzo duże organizacje;
  • bardzo duże projekty;
  • brak zaangażowania pracowników Wioski Okiennej w projekty;
  • projekty, które nie mają trwałej wartości: wycieczki szkolne, wyjazdy sportowe, ubrania sportowe, musicale/teatr/koncert/festiwale;
  • organizacje religijne.
x

Cookies

This website uses cookies

Read more