Dla pracowników i ich najbliższych

Fundacja Pracowników inwestuje swój kapitał, a zyski przekazuje w formie pomocy finansowej pracownikom i ich najbliższym. Zadaniem Fundacji jest świadczenie pomocy w ramach ustalonych celów organizacji. Pomoc jest udzielana według kryteriów zawartych w procedurach Fundacji. Procedury te określają też kolejność i priorytety udzielania wsparcia. Grupa VKR skupia pracowników z wielu zakątków świata. Różnorodność systemów prawnych, kulturowych i społecznych w Europie, Stanach Zjednoczonych lub np. Azji nie pozwala na określenie jednolitych kryteriów kwalifikujących do uzyskania pomocy. Statut Fundacji Pracowników precyzuje jednak, że pomoc finansowa jest udzielana przede wszystkim w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i nieszczęśliwych okoliczności oraz na rzecz ciągłości edukacji dzieci pracowników w ramach szkolnictwa wyższego i zawodowego.

Od momentu powstania Wioski Okiennej Fundacja udzieliła naszym pracownikom pomocy w ponad 50 przypadkach. Fundacja wspiera naszych pracowników m.in. w następujących okolicznościach:

 • Nieprzewidziane, nieszczęśliwe okoliczności np. choroba, wypadek.
 • Edukacja dzieci na poziomie wyższym i zawodowym.
 • Inne.

 

CZŁONKOWIE LOKALNEJ KOMISJI REKOMENDACYJNEJ:

 • Aleksandra Puchała   MC/T8   786 864 921                     
 • Estera Wieczorkowska   T1   668 021 898                    
 • Piotr Dzwonkowski  T3   662 021 396    
 • Kamila Kuśmierczyk   T4   668 012 609
 • Michalina Chojnowska   T5   572 326 172
 • Joanna Kuśnierz   T5   664 709 145                  
 • Anna  Czyżycka-Lass   T7    662 380 958​
 • Izabela Pawełek    T7   668 021 892
 • Katarzyna  Andrzejewska   T7   668 690 050
x

Cookies

This website uses cookies

Read more