Misja i wizja Wioski Okiennej

Firma DOVISTA Polska dąży do bycia liderem wśród producentów okien i drzwi, jak również do utrzymania tej pozycji w wybranych segmentach naszego sektora. Pragniemy osiągnąć doskonałość w zakresie wszystkich najważniejszych procesów biznesowych. W naszych działaniach staramy się sprostać głównym celom i założeniom całej grupy pokazując tym samym, że Polska firma może reprezentować najwyższy, światowy poziom.

Nasza misja

Służymy naszym klientom oferując produkty, które charakteryzują się wyjątkową trwałością i zawsze spełniają lub przekraczają wymagania.

Nasza wizja

Dążymy do osiągnięcia statusu Spółki Modelowej.

Pod pojęciem przedsiębiorstwa modelowego, rozumiemy przedsiębiorstwo, które wytwarza produkty, które są przydatne dla społeczeństwa i traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż robi to większość innych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo modelowe wypracowuje zysk, który może  finansować wzrost i rozwój oraz zapewnić utrzymanie niezależności finansowej.

x

Cookies

This website uses cookies

Read more