Misja i Wizja Grupy DOVISTA

Wspólna misja wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy DOVISTA zakłada dostarczanie do codziennego życia światła dziennego oraz świeżego powietrza. Pracownicy, podczas wykonywania swoich obowiązków, opierają się na zestawie podstawowych wartości, jak również wizji, wg której aspirujemy jako Grupa do stanowiska lidera produkcji okien w całej Europie północnej.

Misja Grupy DOVISTA

Grupa DOVISTA produkuje, rozwija oraz sprzedaje okna i drzwi, które wprowadzają do codziennego życia zarówno światło dzienne jak i świeże powietrze zapewniając przejrzysty widok na świat zewnętrzny, a także dbając o spokój i harmonię każdego wnętrza. Staramy się aktywnie przyczyniać do dobrobytu ludzi oraz do zrównoważonego rozwoju społeczności, której bez wątpienia, jesteśmy częścią.

Wizja Grupy DOVISTA

Grupa DOVISTA nieustannie dąży do pozycji wiodącego producenta okien poprzez najwyższą jakość swoich produktów, wiarygodność oraz atrakcyjność. Ten właśnie cel pragniemy osiągnąć, a jego odzwierciedleniem będą bez wątpienia: udział w rynku, obroty oraz zarobki.

Poprzez łączenie sił, wzmacniamy i rozwijamy model biznesowy Grupy DOVISTA 

Distinctive Brands - Shared Excellence

x

Cookies

This website uses cookies

Read more