Strategia

Strategię biznesową Grupy DOVISTA nazwaliśmy Distinctive Brands - Shared Excellence. Rynek okien jest lokalny i podzielony, a my staramy się umocnić na nim swoją pozycję. Wierzymy, że wspólny fundament strategiczny jest najlepszą drogą do konsolidacji i rozwoju firm z naszej grupy, ich indywidualnych tożsamości, marek oraz pozycji na wybranych rynkach.

Rynek okien i drzwi charakteryzuje się zróżnicowaniem w wartościach narodowych i kulturowych oraz silną lojalnością wobec lokalnych marek. Konsekwencją tego jest fakt, iż na rynkach, na których planujemy swoją działalność, musimy być nieustannie widoczni. Odrębność indywidualnych marek oraz indywidualnych firm, to jedna z naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych, przewag, które planujemy umacniać w naszej strategii bez przerwy – właśnie ten aspekt strategii biznesowej nazywamy Distinctive Brands.

Jednakże, wartość okien uwarunkowana jest również znaczną ilością nakładów, procesów oraz produktów, które nie wyróżniają się lokalnością, a swoje korzyści czerpią z nieustającej współpracy wewnątrz grupy. To główny powód, z jakiego pracownicy Grupy DOVISTA łączą siły, aby rozwijać wspólne standardy jakościowe, a także kompetencje – ten aspekt strategii to Shared Excellence.

Jesteśmy przekonani, że poprzez aktywnie funkcjonujące grupy dobrze znanych marek, DOVISTA A/S będzie w stanie tworzyć wartość dodaną dla wszystkich zaangażowanych stron. Jesteśmy pewni, że dzięki stałej współpracy, jasno określonym celom i zadaniom, osiągamy znacznie wyższe rezultaty, zarówno indywidualnych firm jak i całej grupy, niż moglibyśmy osiągnąć, działając indywidualnie. Właśnie to jest przyczyną, dla której firma DOVISTA A/S będzie kontynuowała inwestowanie zarówno w istniejące, jak i nowe przedsiębiorstwa posiadające atrakcyjną pozycję na rynku oraz potencjał rozwoju.

Nasze rozwiązania, inwestycje oraz własności opierają się na długotrwałej perspektywie. DOVISTA nieustannie dąży do rozwoju organicznego w najlepszym wydaniu, a robimy to poprzez nabywanie dobrze prosperujących firm, które naszym zdaniem zyskają na posiadaniu takiego właściciela, jak firma DOVISTA.

Fundamentem naszej strategii jest fakt posiadania przez każdą spółkę grupy DOVISTA atrakcyjnej pozycji na rynku, odrębnej tożsamości marki, niezależnego marketing oraz strategii rynkowej. Dzięki temu, możemy być pewni, że każda firma należąca do grupy jest konkurencyjna w wybranym segmencie oraz kanałach dystrybucji, co pozwala nam na wybranie odpowiedniej docelowej grupy klientów znacznie precyzyjniej.

Obraliśmy za cel, aby wszystkie firmy należące do Grupy DOVISTA utrzymywały na wyznaczonych rynkach pozycję numer jeden lub dwa – bezpośrednio dzięki ich standardom jakości, konkurencyjności oraz dobrym relacjom z klientami. Skupiamy się na ciągłym rozwoju, a jako cel ostateczny stawiamy bycie liderem w swojej gałęzi przemysłu.

x

Cookies

This website uses cookies

Read more