Czym zajmuje się Fundacja Pracownicza Grupy VKR

Wstecz

W 1991 roku Grupa VKR założyła Fundację Pracowników, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników Grupy na całym świecie oraz lokalnie działających organizacji Non-Profit. Fundacja VKR inwestuje swój kapitał, a zyski przekazuje w formie pomocy finansowej pracownikom i ich najbliższym. Zadaniem Fundacji jest świadczenie pomocy w ramach ustalonych celów organizacji. Pomoc jest udzielana według kryteriów zawartych w procedurach Fundacji. Procedury te określają też kolejność i priorytety udzielania wsparcia. Grupa VKR skupia pracowników z wielu zakątków świata. Różnorodność systemów prawnych, kulturowych i społecznych w Europie, Stanach Zjednoczonych lub np. Azji nie pozwala na określenie jednolitych kryteriów kwalifikujących do uzyskania pomocy. Statut Fundacji Pracowników precyzuje jednak, że pomoc finansowa jest udzielana przede wszystkim w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i nieszczęśliwych okoliczności oraz na rzecz ciągłości edukacji dzieci pracowników w ramach szkolnictwa wyższego i zawodowego.


Trzy główne cele Fundacji Pracowników Grupy VKR

  • Świadczenie pomocy finansowej na rzecz obecnych i emerytowanych pracowników oraz ich najbliższych rodzin.

  • Wspieranie finansowe działań typu non-profit na rzecz lokalnych społeczności, wśród których działa firma należąca do Grupy VKR.

  • Przyznawanie nagród im. Villuma Kann Rasmussena pracownikom za szczególne osiągnięcia odzwierciedlające wartości reprezentowane przez Grupę VKR.