Wsparcie organizacji non-profit

Wstecz

Głównym celem Fundacji Pracowników jest pomoc osobom zatrudnionym w Grupie VKR i ich najbliższym, część zadań Fundacji jest również realizowana w ramach działań typu non-profit. Działalność ta jest realizowana wśród lokalnych społeczności zamieszkujących tereny w sąsiedztwie firm należących do Grupy VKR. W rozumieniu Fundacji, działalność typu non-profit oznacza projekty lub działania o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym, humanitarnym, edukacyjnym lub szkoleniowym. Tego rodzaju działania i projekty mogą być organizowane przez stowarzyszenia, instytucje lub inne zrzeszenia. Akceptowane wydatki na rzecz działalności typu non-profit to głównie pomoc w zakupie wyposażenia (np. place zabaw, pomoce naukowe) oraz publikacja periodyków itp.

Kryteria oraz zasady, które muszą być spełnione do uzyskania pomocy:

  • działania i projekty o charakterze non-profit muszą być zlokalizowane w obszarze WV – w promieniu 30 km,
  • preferowane jest zaangażowanie pracownika WV w działalność organizacji non-profit,
  • wsparcie finansowe może wynosić EUR 650 – 4500 (średnio 2700 EUR),
  • o kolejne dofinansowanie można się starać ponownie po upływie 5 lat od poprzedniego dofinansowania dla tej samej organizacji przez Fundację VKR (konieczne jest podanie innego celu wsparcia),
  • w przypadku odrzucenia wniosku, w kolejnej edycji można ponownie starać się o dofinansowanie z Fundacji. Należy jednak wziąć pod uwagę przyczynę odrzucenia.

Cele, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach fundacji VKR:

  • bardzo duże organizacje,
  • bardzo duże projekty,
  • projekty, które nie mają trwałej wartości: wycieczki szkolne, wyjazdy sportowe, ubrania sportowe, musicale/teatr/koncerty/festiwale,
  • organizacje religijne.