Wsparcie Pracowników Grupy VKR

Wstecz

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie emocjonalnie i finansowo. Fundacja może pomóc Ci w przypadku wystąpienia nieprze­widzianych, nieszczęśliwych okoliczności, może również umożliwić Twoim dzieciom ukończenie studiów wyższych, szkół zawodowych lub też może udzielić Ci wsparcia w ra­mach innych działań, które mogą przynieść Ci korzyść.

Kto kwalifikuje się do uzyskania pomocy:

  • obecni pracownicy firmy i ich rodziny (mąż/żona, dzieci do 30 roku życia),
  • emerytowani pracownicy (pod warunkiem, że nie są aktywni na rynku pracy),
  • byli pracownicy, którzy odeszli z Grupy VKR z powodów zdrowotnych.

Przypadki kwalifikujące się do uzyskania pomocy:

  • wystąpienie nieprzewidzianych, nieszczęśliwych okoliczności (śmierć, choroba, wypadki),
  • stres, depresja – koszty poniesione na leczenie,
  • umożliwienie dzieciom pracowników ukończenie studiów wyższych lub szkół zawodowych (stypendia naukowe, stypendia wyjazdowe dla studentów, specjalne pomoce naukowe, niewielkie stypendia motywacyjne),
  • inne działania przynoszące korzyści pracownikom (np. kluby seniora, adopcja).